Ontstaan JNF

Jong Nederland Fleringen is ontstaan uit het vroegere Scouting Fleringen. Omdat er toen kinderen uit Fleringen in andere plaatsen bij de Scouting waren is er een enquête gehouden of er in Fleringen ook behoefte was aan een Scoutinggroep.

Zo is in 1989 Scouting Fleringen begonnen met 28 jeugdleden. Dit is in het 15-jarige bestaan van Scouting Fleringen uitgegroeid naar ruim 100 jeugdleden. 

Doordat de laatste jaren de contributie van de landelijke organisatie keer op keer duurder werd en de subsidies minder werden was het onmogelijk om nog voort te bestaan, of de contributie van onze leden zou bijna verdubbeld moeten worden. Het bestuur destijds vond dat we dit niet konden maken voor onze leden en hebben gezocht naar een alternatief.

Omdat we als bestuur aansluiting wilden bij een landelijke koepelorganisatie en het belangrijk vonden dat onze vrijwilligers goede training, ondersteuning en nieuwe spelideeën krijgen, hebben we ons aangesloten bij Jong Nederland waar de contributie een stuk lager is en die tevens fungeert als vangnet bij calamiteiten.

Zo is Scouting Fleringen per 1 augustus 2004 met 115 jeugdleden en 29 kaderleden over gegaan naar Jong Nederland en hebben dit in het weekend van 4 en 5 september feestelijk gevierd met een openingskamp. 

In 2014 hebben wij feestelijk ons zilveren jubileum gevierd! Wij hopen op nog veel actieve jaren die gaan volgen! 

Terug naar boven