Agenda

December

Datum Activiteit
24 december t/m 8 januari Kerstvakantie (geen groepsbijeenkomst)

Bestuur

Renate Zonder Voorzitter
Tim ter Haar Secretaris
Monique Kotte Penningmeester
Dewi Bekhuis Bestuurslid
Dinette Bekhuis Bestuurslid
Arno Huiskes Bestuurslid
Marion Voshaar Bestuurslid

Leiding

Minioren (Woensdag | 14:00 - 15:45)
Dinette Bekhuis
Ellen Deterink
Carolien Filart
Maureen Oude Lenferink
Maxioren 1 & 2 (Vrijdag | 18:30 - 20:00)
Sil Bekhuis
Rick Booijink
Rosé Harmelink
Gerben Mollink
Michel Kroeze
Jari Kuipers
Marloes Peij
Bart Scholte op Reimer
Tim ter Haar
Maxioren 3 & Junioren (Dinsdag | 19:00 - 20:30)
Dewi Bekhuis
Iza Bekhuis
Rens Bijen
Peter Drop
Hugo Lenferink
Rick Pouwel
Marion Voshaar

Wie zijn wij?

Jong Nederland is een landelijke jeugd en jongerenorganisatie, die al ruim 70 jaar actief is in het jongeren werk. In totaal telt jong Nederland 4200 jeugdleden en 1400 kaderleden, verdeeld over ruim 56 afdelingen in geheel Nederland. Al deze 56 afdelingen zijn weer onderverdeeld in 8 districten, waarvan district Twente er één is.

De landelijke organisatie geeft trainingen en cursussen en houdt de afdelingen op de hoogte van de ontwikkelingen in het jeugdwerk en de wetgeving daarvan. Ook fungeert de landelijke organisatie als vangnet bij ongevallen en calamiteiten.

Meedoen is belangrijker dan winnen.

Het doel van ons is om voor alle kinderen van groep 2 t/m 8 een leuke en zinvolle vrijetijds-besteding te bieden, door een gevarieerd aanbod op het gebied van sport en spel, creativiteit en buitenleven. Jong Nederland Fleringen draait volledig op vrijwilligers.

Stelregel hierbij is: meedoen is belangrijker dan winnen.

Ontstaan JNF

Jong Nederland Fleringen is ontstaan uit het vroegere Scouting Fleringen. Omdat er toen kinderen uit Fleringen in andere plaatsen bij de Scouting waren is er een enquête gehouden of er in Fleringen ook behoefte was aan een Scoutinggroep.

Zo is in 1989 Scouting Fleringen begonnen met 28 jeugdleden. Dit is in het 15-jarige bestaan van Scouting Fleringen uitgegroeid naar ruim 100 jeugdleden.

Doordat de laatste jaren de contributie van de landelijke organisatie keer op keer duurder werd en de subsidies minder werden was het onmogelijk om nog voort te bestaan, of de contributie van onze leden zou bijna verdubbeld moeten worden. Het bestuur destijds vond dat we dit niet konden maken voor onze leden en hebben gezocht naar een alternatief.

Omdat we als bestuur aansluiting wilden bij een landelijke koepelorganisatie en het belangrijk vonden dat onze vrijwilligers goede training, ondersteuning en nieuwe spelideeën krijgen, hebben we ons aangesloten bij Jong Nederland waar de contributie een stuk lager is en die tevens fungeert als vangnet bij calamiteiten.

Zo is Scouting Fleringen per 1 augustus 2004 met 115 jeugdleden en 29 kaderleden over gegaan naar Jong Nederland en hebben dit in het weekend van 4 en 5 september feestelijk gevierd met een openingskamp.

In 2014 hebben wij feestelijk ons zilveren jubileum gevierd! Wij hopen op nog veel actieve jaren die gaan volgen!